Flowmon

[Ukončený projekt] Technologie pro ochranu vysokorychlostních sítí

Kód projektu:TH01010229
Období řešení:02/2015 - 07/2017
Spolupracujíci organizace:

CESNET, z. s. p. o.

Anotace

Cílem projektu bylo vytvoření zařízení pro zpracování a filtraci provozu vysokorychlostních sítí až na rychlosti 400 Gb/s s podporou analýzy aplikačních protokolů v HW i SW. Další cílovou vlastností byla modularita umožňující přidání zpracování dalších aplikačních protokolů (ve formě pluginů). Pro dosažení vysoké rychlosti zpracování bylo zařízení vybaveno hardwarově akcelerovanými síťovými kartami. Akcelerátory poskytují Ethernetová rozhraní s celkovou propustností 400 Gb/s. Současně je softwarová vrstva technologie plně připravena na použití s běžnými síťovými adaptéry, které mají sice nižší výkonnost, ale mají nižší pořizovací cenu.

VÝSLEDKY PROJEKTU V CENTRÁLNÍ EVIDENCI PROJEKTŮ

Výsledky