Flowmon

Software s využitím komoditního hardware

Softwarové vybavení zařízení pro analýzu a filtraci síťového provozu na základě informací až z vrstvy aplikačních protokolů. Zpracování provozu probíhá v software, který pro svůj běh vyžaduje běžně dostupný komoditní hardware. Zařízení podporuje vzdálenou konfiguraci filtrovacích pravidel pomocí protokolu BGP a jeho rozšíření Flowspec.

Druh:R-software
Klíčová slova:detekce; paket; aplikační protokoly; filtrování provozu
Licence:Poskytovatel licence (Flowmon Networks a.s.) za výsledek požaduje licenční poplatek.
WWW:Balíček softwarového vybavení zařízení