Flowmon

Sada softwarových modulů pro zpracování aplikačních protokolů

Programové vybavení pro zpracování a extrakci klíčových hodnot dat protokolů aplikační vrstvy. Zpracovávané protokoly spadají do rodiny aplikačních protokolů pro web, voip a e-mail. Vyextrahované hodnoty dat protokolů aplikační vrstvy jsou připojeny ke zpracovávanému paketu a následně umožňují filtraci provozu na základě přítomnosti specifických aplikačních dat.

Druh:R – Software
Klíčová slova:detekce; paket; aplikační protokoly; filtrování provozu
Licence:Poskytovatel licence (Flowmon Networks a.s.) za výsledek požaduje licenční poplatek.
WWW:Balíček sady softwarových modulů