Sada softwarových modulů pro zpracování aplikačních protokolů

Programové vybavení pro zpracování a extrakci klíčových hodnot dat protokolů aplikační vrstvy. Zpracovávané protokoly spadají do rodiny aplikačních protokolů pro web, voip a e-mail. Vyextrahované hodnoty dat protokolů aplikační vrstvy jsou připojeny ke zpracovávanému paketu a následně umožňují filtraci provozu na základě přítomnosti specifických aplikačních dat.

Type: R – Software

Keyword: detekce; paket; aplikační protokoly; filtrování provozu

Licence: Poskytovatel licence (Flowmon Networks a.s.) za výsledek požaduje licenční poplatek.

www: Balíček sady softwarových modulů