Flowmon

[Ukončený projekt] DISTANCE - Diagnostika sítě ze zachycené komunikace

Kód projektu:TH02010186
Období řešení:1/2017 - 12/2019
Spolupracujíci organizace:CESNET, z. s. p. o.

Anotace

Počítačové sítě tvoří složité prostředí náchylné k chybám a selhání. Včasná detekce problémů a jejich efektivní řešení je důležité pro zvýšení spolehlivosti. Bude vytvořen nový produkt pro automatizovanou diagnostiku počítačových sítí nenáročný na lidské zdroje a nevyžadující pokročilé znalosti. Navržený produkt se skládá z: i) modulu pro záchyt vybraného síťového provozu, ii) modulu pro diagnostiku problémů počítačové sítě, iii) modulu pro vizualizaci diagnostické informace. Diagnostický modul bude přizpůsobitelný potřebám zákazníků prostřednictvím diagnostických profilů. V poslední fázi řešení projektu bude produkt testován v pilotním provozu v prostředí sítě CESNET. Na konci řešení projektu bude produkt přípraven pro praktické nasazení společností Flowmon Networks.
 

Výsledky