Modul pro diagnostiku problémů počítačové sítě

Popis Diagnostický modul detekuje problémy způsobené chybnou konfigurací síťových nebo koncových zařízení, softwarovou nekompatibilitou komunikujících uzlů nebo nesprávnou uživatelskou aktivitou pomocí analýzy zachycené komunikace. Diagnostický modul implementuje postupy pro získávání informací (metadat) ze zachycené komunikace ve formě PCAP dat a jejich následnou analýzu metodou na modelu založeném usuzování (Model-based reasoning) s cílem identifikovat nestandardní či chybnou komunikaci.

Type: R - Software

Keyword: diagnostika; síť; pakety

Licence: Poskytovatel licence (Flowmon Networks a.s.) za výsledek požaduje licenční poplatek.