Flowmon

Modul pro vizualizaci diagnostické informace

Modul pro vizualizaci diagnostické informace je softwarová implementace, jenž rozšiřuje stávající řešení Flowmon Traffic Recorder o schopnost provádět automatizovanou diagnostiku záchytu provozu v plném rozsahu a výsledky diagnostiky prezentovat uživateli.
Druh:R - Software
Klíčová slova:vizualizace, full packet capture, protocol analysis, PCAP
Licence:Poskytovatel licence (Flowmon Networks a.s.) za výsledek požaduje licenční poplatek.
WWW: