Modul pro vizualizaci diagnostické informace

Modul pro vizualizaci diagnostické informace je softwarová implementace, jenž rozšiřuje stávající řešení Flowmon Traffic Recorder o schopnost provádět automatizovanou diagnostiku záchytu provozu v plném rozsahu a výsledky diagnostiky prezentovat uživateli.

Type: R - Software

Keyword: vizualizace, full packet capture, protocol analysis, PCAP

License: Poskytovatel licence (Flowmon Networks a.s.) za výsledek požaduje licenční poplatek.