Flowmon, chytré řešení pro vedoucí informační bezpečnosti organizace

Role vedoucího IT bezpečnosti se za poslední roky posunula od administrace bezpečnostních nástrojů směrem ke komplexnímu řízení rizik. Více než kdy dříve je zodpovědný za plánování, rozvoj a fungování všech procesů, které s informační bezpečností souvisí. Musí umět vést tým IT profesionálů, stanovovat priority rizik a alokovat zdroje. Na druhou stranu je třeba, aby dohlížel na integraci IT systémů v souladu s bezpečnostními politikami podniku. Jak s těmito úkoly pomáhá řešení Flowmon?

Spojte se s námi

Zabezpečte svoji infrastrukturu pomocí pokročilé monitorovací technologie

Na své pozici musí CISO (Chief Information Security Officer) zvládat řadu různorodých, „byznysově“ i technicky orientovaných úkolů, které s řízením bezpečnosti informací souvisí. Aby to bylo možné, musí mít široké povědomí o daném IT prostředí a mít k dispozici ty správné informace. Řešení Flowmon takový přehled dává pro oblast síťové infrastruktury. Vedoucím IT bezpečnosti přináší automatické reporty, analytiku a interaktivní vizualizace, díky kterým vždy ví, co se v podnikové síti děje. Personalizovaný reporting dovoluje nastavit top-level reporty tak, že má CISO vždy dostatek informací pro to, aby mohl správně rozhodovat, identifikovat potenciální rizika nebo příležitosti pro optimalizaci a rozvoj infrastruktury. Současné paradigma vnitřní a vnější ochrany podniku je postaveno na triumvirátu: prevence, detekce, reakce. Flowmon poskytuje detailní viditelnost síťové komunikace a tedy i důležitou informační platformu pro optimalizaci těchto tří pilířů informační bezpečnosti. Prostřednictvím Flowmon Dashboardu získává CISO na jednom místě informace o struktuře provozu, využití šířky pásma, anomáliích a dalších událostech. Flowmon zároveň dovoluje identifikovat mezery v bezpečnosti, které zanechávají tradiční bezpečnostní prvky, jako jsou firewall, antivirus nebo IDS systém, a tím přispívat k optimalizaci celého IT prostředí.

Řešení Flowmon přináší CISO mimo jiné tyto benefity:

  • Real-time vhled do síťového provozu s možností uchovávat historii
  • Agregované statistiky, vizualizace a analytické funkce
  • Bezproblémovou integraci s ostatními prvky a procesy informační bezpečnosti
  • Top-level reporting o výkonnosti sítě, provozních a bezpečnostních incidentech pro účely managementu
  • Přesná data pro rozhodování a optimalizaci IT
  • Zkrácení času pro identifikaci a řešení bezpečnostních problémů
slovenska-sporitelna
Slovenská Sporiteľňa patří s téměř 2,4 miliony klienty a čtyřmi tisíci zaměstnanci k největším bankám na Slovensku. Díky integraci Flowmon se standardními nástroji pro správu bezpečnostních incidentů zlepšil zákazník ve své rozsáhlé síťové infrastrutuře svou schopnost identifikovat incidenty a umožnil na ně včas reagovat.
Trial

Zkuste trial verzi

Nasaďte plnou verzi našeho řešení na 30 dnů zdarma.

Chci trial
Contact

Get in touch

Do you have question around the solution or want to schedule a call. Write us a message.

Contact us