Flowmon

Flowmon, chytré řešení pro vedoucí informační bezpečnosti organizace

Role vedoucího IT bezpečnosti se za poslední roky posunula od administrace bezpečnostních nástrojů směrem ke komplexnímu řízení rizik. Více než kdy dříve je zodpovědný za plánování, rozvoj a fungování všech procesů, které s informační bezpečností souvisí. Musí umět vést tým IT profesionálů, stanovovat priority rizik a alokovat zdroje. Na druhou stranu je třeba, aby dohlížel na integraci IT systémů v souladu s bezpečnostními politikami podniku. Jak s těmito úkoly pomáhá řešení Flowmon?

online demo    stáhnout trial verzi

Zabezpečte svoji infrastrukturu pomocí pokročilé monitorovací technologie

Na své pozici musí CISO (Chief Information Security Officer) zvládat řadu různorodých, „byznysově“ i technicky orientovaných úkolů, které s řízením bezpečnosti informací souvisí. Aby to bylo možné, musí mít široké povědomí o daném IT prostředí a mít k dispozici ty správné informace. Řešení Flowmon takový přehled dává pro oblast síťové infrastruktury. Vedoucím IT bezpečnosti přináší automatické reporty, analytiku a interaktivní vizualizace, díky kterým vždy ví, co se v podnikové síti děje. Personalizovaný reporting dovoluje nastavit top-level reporty tak, že má CISO vždy dostatek informací pro to, aby mohl správně rozhodovat, identifikovat potenciální rizika nebo příležitosti pro

optimalizaci a rozvoj infrastruktury. Současné paradigma vnitřní a vnější ochrany podniku je postaveno na triumvirátu: prevence, detekce, reakce. Flowmon poskytuje detailní viditelnost síťové komunikace a tedy i důležitou informační platformu pro optimalizaci těchto tří pilířů informační bezpečnosti. Prostřednictvím Flowmon Dashboardu získává CISO na jednom místě informace o struktuře provozu, využití šířky pásma, anomáliích a dalších událostech. Flowmon zároveň dovoluje identifikovat mezery v bezpečnosti, které zanechávají tradiční bezpečnostní prvky, jako jsou firewall, antivirus nebo IDS systém, a tím přispívat k optimalizaci celého IT prostředí.

Řešení Flowmon přináší CISO mimo jiné tyto benefity:

  • Real-time vhled do síťového provozu s možností uchovávat historii

  • Agregované statistiky, vizualizace a analytické funkce

  • Bezproblémovou integraci s ostatními prvky a procesy informační bezpečnosti

  • Top-level reporting o výkonnosti sítě, provozních a bezpečnostních incidentech pro účely managementu

  • Přesná data pro rozhodování a optimalizaci IT

  • Zkrácení času pro identifikaci a řešení bezpečnostních problémů

Architektura řešení Flowmon

"Flowmon nám priniesol viditeľnosť na sieťovej úrovni, ktorá nám predtým chýbala. Vďaka integrácii do štandardného procesu riadenia bezpečnostných incidentov sme zvýšili našu schopnosť incidenty včaš identifikovať a vhodne na ne reagovať.“

Jan Adamovsky, CISO společnosti Slovenská Sporiteľňa

Zákazníci řešení Flowmon

Související témata

Detekce anomálií & Analýza chování sítě

Detekujte provozní a bezpečnostní incidenty. Zastavte kybernetické hrozby obcházející ochranu per...

Kemp Flowmon DDoS Defender

Ochrana důležitých aplikací před DDoS pomocí pokročilé umělé inteligence.