Flowmon pro podporu řízení informačních technologií organizace

Role vedoucího podnikového IT se za poslední roky významně proměnila. Více než kdy jindy se musí starat o propojování technologií s potřebami obchodu. CIO (Chief Information Officer) stojí v první linii digitální transformace podniku, otevírá prostor novým produktům, službám a podporuje ziskovost organizace. Aby to bylo možné, musí mít CIO jistotu, že se může opřít o spolehlivou a dobře zabezpečenou síť. Flowmon takovou jistotu přináší.

Spojte se s námi

Zajistěte vysokou kvalitu služeb IT oddělení

Technologie dnes čím dál víc ovlivňují přidanou hodnotu, kterou podnik vytváří. Ředitel IT tak musí dohlížet nejen na to, aby vše fungovalo, jak má. Musí se zároveň starat o inovace, digitální strategii firmy a podporovat generování zisku. To vše při zachování ekonomické efektivity. Flowmon dává vedoucím informatiky přehled o klíčových oblastech fungování síťové infrastruktury a pomáhá tyto cíle naplňovat. Umožňuje zajistit vysokou kvalitu doručovaných služeb, ochránit cenná podniková data proti hrozbám, které obchází tradiční bezpečnostní prvky, a zlepšit spokojenost uživatelů podnikového IT. Flowmon je strategický nástroj přinášející benefity napříč IT oddělením. Usnadňuje řízení infrastruktury, pomáhá optimalizovat provozní náklady, nacházet prostor pro inovace a eliminovat ztráty spojené s útoky a prolomením zabezpečení organizace. Prostřednictvím specializovaných Flowmon modulů, které se vyznačují rychlým ROI, může IT oddělení rozšířit své služby o analýzu chování sítě, detekci a zastavení DDoS útoků, monitoring výkonnosti aplikací nebo záznam síťového provozu.

Flowmon přináší vedoucím podnikového IT nástroj pro:

  • Kontrolu a optimalizaci nákladů na provoz síťové infrastruktury
  • Plánování a rozvoj sítě pro hladký chod podnikových služeb
  • Zvyšování úrovně služeb, snadnou kontrolu dodržování SLA
  • Odstranění plýtvání zdroji a lepší využití času IT oddělení
  • Manažerský reporting o využívání sítě, její výkonnosti a bezpečnostních incidentech
Demo

Zkuste produktové demo

Prozkoumejte plně interaktivní demo řešení a vyzkoušejte, co vás zajímá.

Živé demo
Trial

Zkuste trial verzi

Nasaďte plnou verzi našeho řešení na 30 dnů zdarma.

Chci trial