Řešení síťových problémů a forenzní analýza

Získejte skutečný vhled do svojí sítě. Vyřešit výpadky služeb, pokles výkonnosti sítě nebo každodenní problémy uživatelů vyžaduje víc, než znalost vytížení CPU, RAM a objemu přenesených paketů. Flowmon je monitorovací řešení nové generace. Zpracovává síťové a aplikační metriky, organizuje je a prezentuje ve formě událostí ve vašem dashboardu dle závažnosti. IT profesionálům se tak mohou soustředit na to důležité a díky znalosti kontextu i razantně zrychlit řešení problému.

Spustit demo

Důležité informace vždy po ruce

Flowmon monitoruje interakce uživatelů s aplikacemi a umožňuje tak porozumět výkonnosti celého digitální prostředí. Nabízí holistický přístup, díky kterému okamžitě identifikujete příčinu problému, zasaženého uživatele nebo službu a zároveň budete vědět, kdo je zodpovědný za nápravu situace.

Díky umělé inteligenci Flowmon transformuje IT z reaktivního „hašení požárů“ do podoby klíčového, proaktivního hráče podporujícího firemní cíle a úspěch. Přináší takovou úroveň automatizace, díky která lze řadu manuálně náročných tasků automatizovat, nebo alespoň významně zkrátit jejich řešení.

Řešení nabízí holistický pohled na síť i cloudová prostředí. IT týmy tak mohou namísto využívání různých nástrojů sdílet jeden centrální, který slouží jako zdroj pravdy, poskytuje komplexní obrázek zdraví a bezpečnosti sítě a přirozeně tak koordinovat, synchronizovat své aktivity.

Nová generace síťového monitoringu

Jakmile se objeví anomálie síťového provozu, je třeba spolehlivě určit její příčinu, bez ohledu na její charakter a původ. Tradiční nástroje pro to ale neposkytují dostatečný detail a spektrum informací. Je třeba sofistikovanější řešení dávající plné porozumění situaci, namísto „vyzobávání“ jednotlivých symptomů.

Flowmon sbírá telemetrická data ze síťové infrastruktury, nebo využívá pasivních síťových senzorů k extrakci metrik o výkonnosti sítě a aplikací, které zpracovává, třídí a analyzuje. Pomocí pokročilých analytických metod Flowmon vybírá relevantní informace z informačního šumu, detekuje události a předkládá je tak, aby bylo možné je prozkoumat z různých pohledů a úrovní detailu.

 • Nedostupné služby
 • Zpoždění sítě
 • Neobvyklé přenosy dat
 • Zneužití komunikačních protokolů
 • Používání nepreferovaného šifrování
 • Cizí nebo neznámá zařízení

Benefity

 • Automatizace: Řešení sbírá, filtruje, zpracovává a analyzuje data pro identifikaci chyb a degradací
 • Optimalizace workflow: Vytvoření prostoru pro strategické aktivity díky zkrácení času potřebného na manuální analýzu a vyšetření.
 • Určení zodpovědnosti: Tvrdá data ukazují, kde je v řetězci doručování aplikace chyba a kdo je zodpovědný za nápravu.
 • Troubleshooting: Vhled do dění v síti odhaluje příčiny problémů, což dává prostor rychle zasáhnout.
 • Rychlé zhodnocení: Efektivní nasazení, předdefinované pohledy, profily a reporty umožňují mít informace na dashboardu do 30 minut od nasazení.
Trial

Zkuste trial verzi

Nasaďte plnou verzi našeho řešení na 30 dnů zdarma.

Chci trial
Demo

Zkuste produktové demo

Prozkoumejte plně interaktivní demo řešení a vyzkoušejte, co vás zajímá.

Živé demo