Flowmon

Plánování kapacity sítě

S tím, jak se organizace vyvíjí a roste, mění se také její požadavky na síťovou infrastrukturu. Jak zajistit vysokou dostupnost služeb a zároveň nejnižší možné náklady na provoz sítě? Jak dlouho nám ještě bude stávající infrastruktura stačit? Jakou šířku pásma vlastně potřebujeme? Na tyto a další otázky dává odpověď kapacitní plánování, které umožňuje určit aktuální a budoucí požadavky na síťovou infrastrukturu, a tím zajistit hladké fungování organizace.


Plánování kapacity sítě

Flowmon a kapacitní plánování

Kapacitní plánování je důležitá činnost, bez níž organizace riskuje snížení výkonnosti sítě, pomalou odezvu či odstávky svých služeb. Důsledkem je pokles produktivity, nespokojenost zákazníků a finanční ztráty. Řešení Flowmon poskytuje síťovým administrátorům všechny důležité informace pro určení aktuálních i budoucích potřeb organizace a eliminaci zmíněných rizik. Prostřednictvím technologie monitorování datových toků dává naprosto přesné informace o využití šířky pásma, umožňuje identifikovat úzká místa, redundance a plýtvání síťovými prostředky. Díky reportům a historickým datům mají správci sítí úplný přehled o využití infrastruktury a mohou kvalifikovaně rozhodovat o jejích změnách, upgradech a alokaci síťových prostředků.

S Flowmonem získáváte jistotu, že se vaše síťová infrastruktura bude vyvíjet dle vašich potřeb. A to při zachování nejnižších možných nákladů na její provoz. Flowmon přináší:

  • Centrální/jednotný pohled na aktuální a historické využití šířky pásma sítě

  • Znalostní bázi (tvrdá data) pro plánování změn a upgradů síťové infrastruktury

  • Reportování o utilizaci sítě, monitorování její výkonnosti

  • Snížení investiční kapitálových nákladů (CAPEX) při současném snížení rizika vzniku odstávek a neefektivit v síti

  • Nástroj pro optimalizaci kapacity sítě a odstranění plýtvání zdroji

Zákazníci řešení Flowmon

Související témata

Flowmon sonda

Flowmon sondy vždy poskytují přesný a detailní monitoring síťového provozu i pro 100 G sítě.

Zajistěte spolehlivost a integritu síťové infrastruktury

Zajistěte spolehlivost a integritu síťové infrastruktury.

Chytré řešení pro monitorování a bezpečnost počítačových sítí

Vyzkoušejte chytré řešení pro monitorování, diagnostiku a zabezpečení počítačových sítí.