focus-bottom

Spolupráce NetOps a SecOps pro zdravější síť

Síťové a bezpečnostní oddělení má i přes zdánlivě rozdílné priority jeden společný cíl – zdravé a efektivní IT prostředí. Pokud odstraníte vzájemné bariéry, spolupráce mezi oběma týmy bude svižnější, méně riskantní a nákladově efektivnější.

Umožněte týmům snažší kooperaci

Tradiční pohled na NetOps a SecOps je takový, že se jedná o dvě nezávisle fungující oddělení, které využívají rozdílné technologie a mají rozdílné procesy. Avšak v okamžiku, kdy dojde k úniku dat, náhlému výpadku nebo degradaci výkonu, není podstatné, co bylo příčinou a kdo za to může, nýbrž jak co nejrychleji a efektivně daný incident vyřešit a zamezit ztrátě či poškození reputace.

V okamžiku, kdy spolu týmy sdílejí informace i nástroje, mohou také společně rozhodovat a navrhovat účinné bezpečnostní politiky, které nemají dopad na výkon. Navíc díky koordinovaným výdajům, sdílením dat a technologií, mohou v některých případech ušetřit značné částky (za nákup, podporu, školení nebo nároky na obsluhu).

Návrh a nasazení infrastruktury​

Zatímco NetOps využívají informace z Flowmonu pro dimenzování sítě (velikost, kapacita, výkon), pro SecOps slouží jako vodítko k identifikaci nepovolených služeb.

Monitorování, vyšetřování chyb a řešení

Přestože některé zachycené anomálie nemusí nutně představovat bezpečnostní riziko, a mohou být SecOps týmem ignorovány, pro NetOps tým mohou naopak znamenat důležité indicie upozorňující na vznikající problém, a získat jim více času k reakci.

Sledování a vynucování bezpečnostních politik

Umožňuje identifikaci komunikačních partnerů, služeb, aplikací, a dokonce i údajů, jako jsou zastaralé SSL certifikáty, certifikáty, které nejsou v souladu s bezpečnostními zásadami.

Optimalizace nákladů

Předcházejte vícenákladům a tříštění vstupů z rozdílných nástrojů. Flowmon zastřešuje síťový a aplikační výkonnostní monitoring a detekci síťových hrozeb v jednom nástroji.

FBližší spolupráce

Poskytněte jeden zdroj pravdy vašim síťovým, aplikačním a bezpečnostním týmům pro snažší spolupráci, automatizaci a redukci reakčního času.

Minimalizace rizika

Využívejte získaná data pro vynucování bezpečnostních politik, sledujte kontrolujte závadné chování a vyhodnocujte přístupy v reálném čase.

Menší dopady útoků

Detekujte hrozby v jejich počátcích a reagujte na každý jejich pohyb pro zastavení vývoje incidentů ještě před tím než zasáhnou uživatele.

raiffeisen-bank
Nasazené řešení od Flowmon poskytuje zákazníkovi detailní pohled do síťového provozu, bezpečnostní incidenty a automatickou detekcí hrozeb. Zákazník oceňuje kompatibilitu s aktivními prvky sítě a díky tomu také cenovou výhodu řešení. Raiffeisenbank je jedna z největších a nejvýznamnějších bank na českém trhu.
Trial

Zkuste trial verzi

Nasaďte plnou verzi našeho řešení na 30 dnů zdarma.

Chci trial
Demo

Zkuste produktové demo

Prozkoumejte plně interaktivní demo řešení a vyzkoušejte, co vás zajímá.

Živé demo