Umělá inteligence pro odvozování znalostí

Softwarový balík "Umělá inteligence pro odvozování znalostí" obsahuje sadu algoritmů implementovaných v jazyce Python s využitím platformy Jupyter notebook. Vyvinuté softwarové prototypy algoritmů jsou zaměřeny na i) agregaci informací získaných ze síťového provozu, ii) extrapolaci informací v libovolném čase, iii) kombinaci informací z různých zdrojů pomocí modelu fúze informací a nakonec iv) analýzu časových řad (detekce anomálií a detekce periodického chování). Souhrnně tento výsledek slouží k odvozování znalostí o síťovém provozu a aktivních zařízeních s ohledem na vyšší míru spolehlivosti přiřazovaných štítků. Softwarový balík je výsledkem třetí části projektu Smart ADS (TA ČR) a využívá data reprezentovaná jako tzv. "data-points" (vychází ze standardního JSON formátu).

 

Type: R - Software

Keyword: odvozování znalostí; analýza síťového provozu; umělá inteligence; strojové učení

Licence: Poskytovatel licence (Flowmon Networks a.s.) za výsledek požaduje licenční poplatek.