Inteligentní behaviorální analýza

Softwarový balík "Inteligentní behaviorální analýza" představuje sadu modulů vyvinutou v projektu Smart ADS (TA ČR) pro analýzu a klasifikaci síťového provozu. Cílem těchto modulů je automatická akvizice informací pomocí pasivního monitorování sledované infrastruktury a vytvoření seznamu aktivních zařízení i síťových služeb. Podle typů výstupních informací balík obsahuje tři kategorie softwarových modulů: i) Rozpoznávání operačního systému a SW klienta, ii) Rozpoznávání aplikačních služeb, iii) Ostatní moduly (např. sledování aktivita zařízení v čase). Moduly průběžně exportují zjištěné informace ve standardním formátu JSON. Tato data je možné dále strojově zpracovávat nebo prezentovat uživateli jako rozšiřující informace o síťové infrastruktuře a připojených zařízeních.

Type: R - Software

Keyword: analýza síťového provozu; klasifikace; detekce; softwarové moduly; JSON

Licence: Poskytovatel licence (Flowmon Networks a.s.) za výsledek požaduje licenční poplatek.