Klasifikátor provozu a detektor aplikací v prostředí hybridních sítí

Programové vybavení pro klasifikaci síťového provozu a rozpoznávání aplikací na základě zkoumání obsahu paketů v hybridních sítích. Programové vybavení umožňuje vytvářet IP toky, které nesou informace o detekované aplikaci a časové charakteristiky síťového spojení.

Type: R – Software

Keyword: síťový provoz; klasifikace; aplikace; detekce; paket; payload; Flowmon

Licence: Poskytovatel licence (INVEA-TECH a.s.) za výsledek požaduje licenční poplatek.

www: Balíček FlowMon - TC & AD plugins