Klasifikátor provozu a detektor aplikací v prostředí hybridních sítí

Programové vybavení pro klasifikaci síťového provozu a rozpoznávání aplikací na základě zkoumání obsahu paketů v hybridních sítích. Programové vybavení umožňuje vytvářet IP toky, které nesou informace o detekované aplikaci a časové charakteristiky síťového spojení.

Druh:R – Software
Klíčová slova:síťový provoz; klasifikace; aplikace; detekce; paket; payload; Flowmon
Licence:Poskytovatel licence (INVEA-TECH a.s.) za výsledek požaduje licenční poplatek.
WWW:Balíček FlowMon - TC & AD plugins