Vyspělý konvergentní, snadno spravovatelný a inovativní návrh sítě

Cílem projektu ACEMIND (Advanced Convergent and Easily Manageable Innovative Network Design) je aplikovaný výzkum v oblasti propojení, konfigurace a monitorování hybridních počítačových sítí a zařízení k nim připojených v domácnostech a malých podnicích. Metody pro měření IP toků jsou rozšiřovány o dostupné informace v těchto sítích tak, aby zde bylo možné provádět efektivní monitorování a detekci bezpečnostních anomálií.

duben 2013 - listopad 2015
LF13002

Výsledky