IP Data Retention Systém

Společnost Flowmon Networks nabízí ověřený systém pro uchovávaní IP provozních a lokalizačních údajů společnosti. Toto řešení představuje spolehlivý způsob generování a uložení síťových statistik v síti provozovatele veřejné komunikační sítě tak, aby byl naplněn § 97 odst. 3 zákona o elektronické komunikaci a prováděcí vyhláška 357/2012.

Spojte se s námi

Vlastnosti a výhody

  • Pokrytí všech hraničních a tranzitních linek 1 až 100 Gbps
  • Možnost nasazení i v případě NATování
  • Podpora IPv4, IPv6
  • Spolehlivé a přesné uchovávání údajů, garance zpracování každého paketu
  • Snadná a neinvazivní instalace do infrastruktury (neovlivní současný chod sítě)
  • Splnění požadavků vyhlášky o elektronické komunikaci
  • Možnost rozšíření systému o funkcionalitu datového odposlechu

Architektura DR systému

Data Retention řešení společnosti Flowmon Networks je škálovatelné a nabízí flexibilní architekturu zahrnující inteligentní sondy (DR sonda) pro export údajů a kolektory (DR kolektor) pro uložení a prezentaci dat. DR sondy monitorují síťový provoz a požadované údaje exportují prostřednictvím technologie NetFlow k uložení na DR kolektor, který slouží pro centrální ukládání dat z libovolného počtu DR sond. Na základě žádosti pak DR kolektor poskytuje údaje v podobě a formátu vyžadovaném legislativou.

Vodafone
Společnost Vodafone (dříve UPC Česká republika) používá Flowmon k plnění zákonných požadavků a oceňuje také schopnost výrobce doplňovat funkcionalitu dle požadavků zákazníků. UPC Česká republika je největším českým poskytovatelem placených televizních služeb a širokopásmového vysokorychlostního internetu.
Kontakt

Spojte se s námi

Máte otázky k produktům nebo řešením? Rádi se s vámi spojíme a vše probereme.

Kontaktovat