Flowmon

IP Data Retention Systém

Společnost Flowmon Networks nabízí ověřený systém pro uchovávaní IP provozních a lokalizačních údajů společnosti. Toto řešení představuje spolehlivý způsob generování a uložení síťových statistik v síti provozovatele veřejné komunikační sítě tak, aby byl naplněn § 97 odst. 3 zákona o elektronické komunikaci a prováděcí vyhláška 357/2012.

IP data retention

Vlastnosti a výhody

  • Pokrytí všech hraničních a tranzitních linek 1 až 100 Gbps

  • Možnost nasazení i v případě NATování

  • Podpora IPv4, IPv6

  • Spolehlivé a přesné uchovávání údajů, garance zpracování každého paketu

  • Snadná a neinvazivní instalace do infrastruktury (neovlivní současný chod sítě)

  • Splnění požadavků vyhlášky o elektronické komunikaci

  • Možnost rozšíření systému o funkcionalitu datového odposlechu

Architektura DR systému

Data Retention řešení společnosti Flowmon Networks je škálovatelné a nabízí flexibilní architekturu zahrnující inteligentní sondy (DR sonda) pro export údajů a kolektory (DR kolektor) pro uložení a prezentaci dat. DR sondy monitorují síťový provoz a požadované údaje exportují prostřednictvím technologie NetFlow k uložení na DR kolektor, který slouží pro centrální ukládání dat z libovolného počtu DR sond. Na základě žádosti pak DR kolektor poskytuje údaje v podobě a formátu vyžadovaném legislativou.

"Řešení Flowmon používáme pro monitoring zahraničních tranzitních linek. Oceňuji vysoký výkon sond i kolektorů a také přístup výrobce, který reflektuje naše požadavky na nové vlastnosti řešení“

Jiří Vaja, manažer datových sítí společnosti UPC

Zákazníci řešení Flowmon

Související témata

Kemp Flowmon sonda

Kemp Flowmon sondy vždy poskytují přesný a detailní monitoring síťového provozu i pro 100 G sítě.

Kemp Flowmon kolektor

Získejte absolutní kontrolu nad děním ve vaší sítí s výkonným NetFlow/IPFIX kolektorem.

Chytré řešení pro monitorování a bezpečnost počítačových sítí

Vyzkoušejte chytré řešení pro monitorování, diagnostiku a zabezpečení počítačových sítí.