Time Machine

Projekt je zaměřen na výzkum a vývoj unikátního nástroje Time Machine pro záchyt síťového provozu zpětně v čase. Time Machine umožní správcům sítí získat síťový provoz z doby před samotnou detekcí incidentu, neboť incident je typicky detekován se zpožděním. Aktivity projektu jsou zaměřeny nejprve výzkumně za účelem výzkumu efektivních přístupů k zpětnému záchytu a následně vývojově za účelem realizace softwarového modulu.

leden 2017 - červenec 2017
CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_045/0007361