Flowmon

[Ukončený projekt] Time Machine

Kód projektu:CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_045/0007361
Období řešení:1/2017 - 7/2017
Spolupracujíci organizace:Vysoké učení technické v Brně (Fakulta informačních technologií)

Anotace

Projekt je zaměřen na výzkum a vývoj unikátního nástroje Time Machine pro záchyt síťového provozu zpětně v čase. Time Machine umožní správcům sítí získat síťový provoz z doby před samotnou detekcí incidentu, neboť incident je typicky detekován se zpožděním. Aktivity projektu jsou zaměřeny nejprve výzkumně za účelem výzkumu efektivních přístupů k zpětnému záchytu a následně vývojově za účelem realizace softwarového modulu.
  EU.png