Flowmon

Systém pro práci s reputačními databázemi

Cílem systému pro práci s reputačními databázemi je umožnit centrální získávání indikátorů kompromitace z různých reputačních databází, zpracování těchto dat a jejich následná distribuce pro systém pro detekci anomálií Flowmon ADS. Vytvořený systém umožňuje prostřednictvím konfiguračních souborů definovat nové zdroje dat, a to bez nutnosti změn zdrojových kódů.

Druh:R - Software
Klíčová slova:reputation database; central data processing; data preprocessing; blacklists; blocklists
Licence:V - Výsledek je využíván vlastníkem
WWW: