Systém pro práci s reputačními databázemi

Cílem systému pro práci s reputačními databázemi je umožnit centrální získávání indikátorů kompromitace z různých reputačních databází, zpracování těchto dat a jejich následná distribuce pro systém pro detekci anomálií Flowmon ADS. Vytvořený systém umožňuje prostřednictvím konfiguračních souborů definovat nové zdroje dat, a to bez nutnosti změn zdrojových kódů.

Type: R - Software

Keyword: reputation database; central data processing; data preprocessing; blacklists; blocklists

License: V - Výsledek je využíván vlastníkem