Flowmon

[Ukončený projekt] Podpora růstu společnosti na zahraničních trzích

Kód projektu:CZ.01.2.111/0.0/0.0/18_167/0013473
Období řešení:04/2018 - 10/2020
Spolupracujíci organizace:

Anotace

Projekt navazuje na již podpořené projekty v I. a II. výzvě programu Marketing. Ze zkušeností víme, že účast naší firmy na oborových veletrzích přináší v důsledku podporu růstu na zahraničních trzích. Firma se pod novým vedením rozhodla expandovat i na zcela nové trhy v Asii. Tento projekt tuto expanzi výrazně podpoří a dále umožní účast na osvědčených veletrzích.

  EU.png