Podpora růstu společnosti na zahraničních trzích

Projekt navazuje na již podpořené projekty v I. a II. výzvě programu Marketing. Ze zkušeností víme, že účast naší firmy na oborových veletrzích přináší v důsledku podporu růstu na zahraničních trzích. Firma se pod novým vedením rozhodla expandovat i na zcela nové trhy v Asii. Tento projekt tuto expanzi výrazně podpoří a dále umožní účast na osvědčených veletrzích.

duben 2018 - říjen 2020
CZ.01.2.111/0.0/0.0/18_167/0013473