Flowmon

[Ukončený projekt] Podpora expanze společnosti na zahraniční trhy

Kód projektu:CZ.01.2.111/0.0/0.0/15_016/0003313
Období řešení:8/2015 - 8/2018
Spolupracujíci organizace:

Anotace

Projekt je zaměřen na podporu společnosti při expanzi na zahraniční trhy pomocí účasti na oborových veletrzích. Veletrhy jsou velmi důležité pro získání obchodních kontaktů na nových trzích a budování prestiže značky. V IT oboru je kladen velký důraz na ukázky systému a díky veletrhům je možné zasáhnout širokou cílovou skupinu.V rámci projektu budou navštíveno 13 veletrhů.
EU.png