Podpora expanze společnosti na zahraniční trhy

Projekt je zaměřen na podporu společnosti při expanzi na zahraniční trhy pomocí účasti na oborových veletrzích. Veletrhy jsou velmi důležité pro získání obchodních kontaktů na nových trzích a budování prestiže značky. V IT oboru je kladen velký důraz na ukázky systému a díky veletrhům je možné zasáhnout širokou cílovou skupinu.V rámci projektu budou navštíveno 13 veletrhů.

srpen 2015 - srpen 2018
CZ.01.2.111/0.0/0.0/15_016/0003313