Flowmon

[Ukončený projekt] Podpora budování značky na zahraničních trzích

Kód projektu:CZ.01.2.111/0.0/0.0/16_047/0009032
Období řešení:1/2017 - 12/2019
Spolupracujíci organizace:

Anotace

Projekt navazuje na již podpořený projekt v I. výzvě programu Marketing. Ze zkušeností víme, že účast naší firmy na oborových veletrzích přináší v důsledku podporu expanze na zahraniční trhy. V rámci projektu tedy chceme rozšířit naši účast i na další oborové veletrhy do zemí, které korespondují s naší rozvojovou dlouhodobou strategií. Aktivity projektu nám umožní nacházet nové trhy mimo ČR a EU, vstupovat na ně a budovat prestiže značky.
EU.png