Flowmon

[Ukončený projekt] Monitorování a digitální forenzní analýza prostředí IoT (IRONSTONE)

Kód projektu:TF03000029
Období řešení:11/2016 - 10/2019
Spolupracujíci organizace:Vysoké učení technické v Brně (Fakulta informačních technologií), Hallym University, HancomGMD Co., Ltd.

Anotace

Projekt reaguje na poptávku po nástrojích pro monitorování a analýzu dat z provozu IoT systémů, jejichž charakteristické vlastnosti, zejména výrazná distribuce funkcionality a řízení, odlišné protokoly a komunikační modely, vyžadují vytvoření nového řešení. V rámci projektu budou nalezeny a ověřeny metody sběru a analýzy dat z IoT komunikace a jejich využití ve formě softwarových nástrojů pro monitorování provozu a forenzní analýzy IoT prostředí průmyslových aplikací (diagnostika informací z přenosových sítí) a chytrých domácností. Tyto nástroje budou na konci projektu realizovány a integrovány do existujících řešení společností Flowmon Networks a Hancom GMD a připraveny ke komercionalizaci.
 

Výsledky

tacr.png