Monitorování a digitální forenzní analýza prostředí IoT (IRONSTONE)

Projekt reaguje na poptávku po nástrojích pro monitorování a analýzu dat z provozu IoT systémů, jejichž charakteristické vlastnosti, zejména výrazná distribuce funkcionality a řízení, odlišné protokoly a komunikační modely, vyžadují vytvoření nového řešení. V rámci projektu budou nalezeny a ověřeny metody sběru a analýzy dat z IoT komunikace a jejich využití ve formě softwarových nástrojů pro monitorování provozu a forenzní analýzy IoT prostředí průmyslových aplikací (diagnostika informací z přenosových sítí) a chytrých domácností. Tyto nástroje budou na konci projektu realizovány a integrovány do existujících řešení společností Flowmon Networks a Hancom GMD a připraveny ke komercionalizaci.

listopad 2016 - říjen 2019
TF03000029

TACR