Flowmon

[Ukončený projekt] Modul pro předzpracování dat pro detekci anomálií

Kód projektu:CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_205/0012960
Období řešení:1.3.2018 - 31.10.2018
Spolupracujíci organizace:

CESNET, zájmové sdružení právnických osob

Anotace

Předmětem projektu je implementace vysoce specializovaného softwarového modulu pro předzpracování síťových statistik ve standardu NetFlow/IPFIX před jejich vlastním vyhodnocením v systému detekce anomálií Flowmon ADS (Anomaly Detection System). Modul zajistí operace jako vzorkování, normalizace, deduplikace nebo agregace síťových statistik před jejich vlastní analýzou, což povede ke kvalitativnímu posunu v přesnosti a spolehlivosti detekce.

EU.pngMPO-cz.png