Modul pro předzpracování dat pro detekci anomálií

Předmětem projektu je implementace vysoce specializovaného softwarového modulu pro předzpracování síťových statistik ve standardu NetFlow/IPFIX před jejich vlastním vyhodnocením v systému detekce anomálií Flowmon ADS (Anomaly Detection System). Modul zajistí operace jako vzorkování, normalizace, deduplikace nebo agregace síťových statistik před jejich vlastní analýzou, což povede ke kvalitativnímu posunu v přesnosti a spolehlivosti detekce.

březen 2018 - říjen 2018
CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_205/0012960