Orchestrace automatizovaných testů

Výsledek řídí testovací prostředí skládající se z generátoru síťového provozu, testovaného zařízení a systému pro analýzu výsledků měření. Průběh testů probíhá dle tzv. testovacích scénářů, které popisují situace, se kterými se testované zařízení může setkat, ať už z pohledu druhů monitorovaných sítí nebo typu provozu, který se na sítích může nacházet. Nástroj o své činnosti průběžně informuje a jeho výstupem je report se souhrnem uskutečněných testů a jejich výsledků.

Veřejný GIT repozitář sdružení CESNET obsahující zdrojové kódy software včetně dokumentace: https://github.com/CESNET/FlowTest

Type: R-Software

Keywords: orchestrace; automatizace; testování; testbed; testovací scénáře

Licence: Licence a licenční poplatky nejsou vyžadovány.