FlowTest: testování monitorovacích síťových zařízení

Projekt se zabývá výzkumem a vývojem v oblasti testování bezpečnostních síťových zařízení se zaměřením na sondy pracující na bázi síťových toků. Hlavním cílem je vybudování zkušebního prostředí (testbedu), ve kterém budou zprovozněny a zpřístupněny výsledky projektu: orchestrační systém pro automatizaci testů, vysokorychlostnígenerátor realistického síťového provozu podle profilů uživatelské sítě a nástroj automatického vyhodnocování výsledků testů. Za účelem dosažení provozuschopné testovací infrastruktury bude vytvořena sada testovacích scénářů včetně základních testovacích vzorků provozu a nástroj pro vytváření profilů provozu. Díky tomu budezkušební prostředí připraveno na testování (případně k bezpečnostním auditům) síťových zařízení ve spolupráci s testovacími autoritami.

leden 2022 - prosinec 2023
VB01000032

Výsledky