Analýza výsledků testů

Analyzátor provádí kontrolu výstupu monitorovací sondy v reakci na předložený síťový provoz. Na základě předpisu dohledává v sondou exportovaných NetFlow/IPFIX záznamech vybrané vlastnosti poskytnutého testovacího provozu a ověřuje, zda výstup neobsahuje neočekávané anomálie. K porovnání výstupu sondy se vzorem implementuje rozličné modely, které se zaměřují na podrobné či statistické srovnání. U vybraných aplikačních protokolů navíc analyzátor umožňuje kontrolu vlastností získaných hloubkovou analýzou paketů.

Veřejný GIT repozitář sdružení CESNET obsahující zdrojové kódy software včetně dokumentace: https://github.com/CESNET/FlowTest

Type: R-Software

Keywords: analyzátor; modely srovnání; testování; NetFlow; IPFIX

Licence: Licence a licenční poplatky nejsou vyžadovány.