Exportér IPFIX

Software přijímá pakety a informace extrahované z paketů pomocí hardwarově akcelerované karty osazené obvodem FPGA a převádí je na zprávy protokolu IPFIX. Důraz je kladen na vysokorychlostní zpracování dat vyčítaných z FPGA karty (velké množství zpracovaných paketů za sekundu). Software spolupracuje s kartou COMBO-100G.

Type: R – Software

Keyword: IPFIX; síťové toky; export; COMBO-100G

Licence: Poskytovatel licence (Flowmon Networks, a.s.) za výsledek požaduje licenční poplatek

www: Balíček exportéru IPFIX