Detekce pokročilých útoků typu DDoS pro jejich včasnou eliminaci

Projekt se věnuje aktuálnímu tématu ochrany sítí proti DDoS útokům. Počet těchto útoků rok od roku roste a to jak z hlediska počtu, velikosti, tak i škod, které tyto útoky způsobí. Bezpečnost IT a ochrany síťové infrastruktury je celospolečenský problém. Je zapotřebí nových metod, které budou řešit ochranu vysokorychlostních sítí (vícenásobné 10G, 40G, 100G a očekávané 400G) prostřednictvím nových algoritmů, které dokáží detekovat a analyzovat útok s chybovostí blížící se nule.

leden 2017 - prosinec 2018
CZ.01.4.04/0.0/0.0/15_005/0003333