Flowmon

[Ukončený projekt] Detekce pokročilých útoků typu DDoS pro jejich včasnou eliminaci

Kód projektu:CZ.01.4.04/0.0/0.0/15_005/0003333
Období řešení:1/2017 - 12/2018
Spolupracujíci organizace:

Anotace

Projekt se věnuje aktuálnímu tématu ochrany sítí proti DDoS útokům. Počet těchto útoků rok od roku roste a to jak z hlediska počtu, velikosti, tak i škod, které tyto útoky způsobí. Bezpečnost IT a ochrany síťové infrastruktury je celospolečenský problém. Je zapotřebí nových metod, které budou řešit ochranu vysokorychlostních sítí (vícenásobné 10G, 40G, 100G a očekávané 400G) prostřednictvím nových algoritmů, které dokáží detekovat a analyzovat útok s chybovostí blížící se nule.

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

ke stažení:
Zadavaci-dokumentace.pdf
Kupni-smlouva.pdf
Nabidka-vzor.doc

Vysledek-vyberoveho-rizeni.pdf
 
EU.png