Decentralizovaný, kooperativní a soukromí zachovávající monitoring pro zajištění

Projekt DEMONS (Decentralizovaný, kooperativní a soukromí zachovávající monitoring pro zajištění důvěryhodnosti) se zaměřuje na vytvoření inovativního, kooperativního monitorovacího a mitigačního systému, který bude založen na zcela decentralizované, aplikace rozpoznávající, soukromí zachovávající, multi-jurisdikční monitorovací infrastruktuře. Taková infrastruktura poskytne detekční, reportovací a mitigační mechanizmy potřebné pro boj nejen proti dnešním hrozbám, ale i hrozbám budoucím. Pro realizaci bude využito technologie distribuovaných systémů s důrazem na škálovatelnost a odolnost proti selhání. Důraz je přitom kladen na soukromí, důvěryhodnost a právní otázky vyplývající ze sběru a exportování dat napříč různými doménami operátorů a napříč prostředími, které podléhají rozlišným jurisdikcím.

září 2010 - březen 2013
FP7-ICT-2009-5-257315

Stránky partnerů projektu

fp7-demons.eu