Modul detekce anomálií ICS do Flowmon ADS

Výsledek „Modul detekce anomálií ICS do Flowmon ADS” implementuje a integruje dvě detekční metody specificky vytvořené pro detekci anomálií v prostředí průmyslových řídících systémů. Jedná se o metody označované jako OTCLANOM (detekce na základně klastrů) a OTSMANOM (detekce na základě statistiky). Díky tomuto modulu integrovanému do produktu Flowmon ADS je možné detekovat anomálie specifické pro ICS/SCADA sítě zaměřené na prostředí energetiky a distribuci el. energie. Konkrétně jsou podporovány následující ICS/SCADA protokoly: u metody OTCLANOM – MODBUS, DNP3, IEC104, GOOSE (IEC61850) a u metody OTSMANOM – IEC104 a GOOSE (IEC61850).

Type: R - Software

Keywords: Inteligentní sítě; průmyslové řídicí systémy; monitorování sítě; detekce hrozeb; kybernetická bezpečnost; profilování provozu; MODBUS; DNP3; IEC104; GOOSE

Licence: Poskytovatel licence (Flowmon Networks a.s.) za výsledek požaduje licenční poplatek.