Bezpečnostní monitorování řídicí komunikace ICS v energetických sítích (BONNET)

Cílem projektu je navrhnout nové bezpečnostní řešení pro zvýšení kybernetické bezpečnosti chytrých distribučních soustav elektrické energie. Navrhované řešení bude doplňkem k běžným nástrojům poskytující kybernetickou ochranu Smart Grid. Technické řešení se zaměřuje na použití pokročilých detekční metod pro monitorování síťové komunikace, ze které je možné identifikovat nejen případně bezpečností hrozby, ale také selhání zařízení v systému. Při návrhu řešení budou uplatněny nejmodernější poznatky v oblasti detekce anomálií a monitorování ICS komunikace.

listopad 2019 - říjen 2022
VI20192022138

Výsledky