Systém pro odhalování vztahů mezi datovými toky (NetFlow/IPFIX)

Výsledkem je software, který provádí analýzu datových toků a identifikuje vztahy mezi nimi. Takto nalezené vztahy umožní zjistit dodatečné informace o šifrovaných tocích, které by nebylo možné nalézt analýzou pouze šifrovaných spojení. Nově odvozené informace o šifrovaných tocích zvýší viditelnost do síťového provozu pro síťové administrátory a obohatí šifrovaná spojení o další kontext, který umožní identifikovat jejich charakteristiku (např. cílová doména, účel).

Výsledek bude integrován do Flowmon kolektoru, který je jedním ze základních produktů příjemce. Kolektor sbírá a zpracovává informace v podobě datových toků z různých míst v síti, které poskytuje správcům sítí pro vizualizaci, analýzu a reporting.

Type: R - Software

Keywords: monitorování sítě, korelační analýza, netflow, IPFIX, analýza síťového provozu

Licence: Poskytovatel licence (Flowmon Networks a.s.) za výsledek požaduje licenční poplatek.