Flowmon

Analýza šifrovaného provozu založena na kontextové analýze pomocí flow dat (ETA)

Kód projektu:FW03010099
Období řešení:01/2021 – 12/2023
Spolupracujíci organizace:Vysoké učení technické v Brně
 

Anotace

Analýza bude založena na odhalování vztahů mezi jednotlivými záznamy o síťovém provozu bez nutnosti provoz dešifrovat s cílem zlepšit schopnosti analýzy v porovnání s klasickým přístupem, který je založený na analýze pouze jednotlivých záznamů izolovaně. S novým typem analýzy bude možné identifikovat hrozby, které jsou aktuálně skryté z důvodu šifrování a zároveň poskytnout správcům sítí dodatečné informace pro vytvoření celkového obrazu o stavu sítě, využívaných službách nebo aplikacích.