Analýza šifrovaného provozu založena na kontextové analýze pomocí flow dat (ETA)

Analýza bude založena na odhalování vztahů mezi jednotlivými záznamy o síťovém provozu bez nutnosti provoz dešifrovat s cílem zlepšit schopnosti analýzy v porovnání s klasickým přístupem, který je založený na analýze pouze jednotlivých záznamů izolovaně. S novým typem analýzy bude možné identifikovat hrozby, které jsou aktuálně skryté z důvodu šifrování a zároveň poskytnout správcům sítí dodatečné informace pro vytvoření celkového obrazu o stavu sítě, využívaných službách nebo aplikacích.

Tento projekt je financován se státní podporou Technologické agentury ČR a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR v rámci Programu TREND.

leden 2021 - prosinec 2023
FW03010099

Výsledky

TACR