Flowmon
Kemp Flowmon APM
Kemp Flowmon Application Performance Monitor (APM) je systém pro měření uživatelské zkušenosti a výkonnosti důležitých podnikových aplikací. Poskytuje srozumitelná data o využití, kapacitě, chybovosti a SLA aplikace a usnadňuje tak troubleshooting. Přispívá ke spokojenosti zákazníků a vytváří podmínky pro bezproblémovou práci vašich zaměstnanců.
Podívejte se do APM
Kemp Flowmon APM
Kemp Flowmon APM:
  • Pomáhá s troubleshootingem aplikací, kapacitním plánováním, monitorováním SLA a uživatelské zkušenosti (user experience).
  • Poskytuje vhled do příčin problémů na straně sítě, webové aplikace nebo databáze.
  • Umožňuje administrátorům proaktivně řešit incidenty ještě před tím, než je zaznamenají zaměstnanci a zákazníci.
  • Je neinvazivní a bezagentní řešení, které měří transakce aplikací na síťové úrovni.

Zákazníci spoléhající na Flowmon APM

airbank-logo.pngtatra_logo_3d_rgb_10x10.jpgphm-logo.png

Klíčové funkce a přínosy řešení

Bezagentní řešení

Pasivní síťové sensory zachycují aplikační transakce za účelem poskytnout administrátorům vhled do příčin výkonnostních problémů, a to bez dopadu na výkon aplikace nebo bezpečnost.

Univerzální nasazení

Flowmon APM je řešení nezávislé na aplikačním serveru, databázi i operačním systému. Výborně se hodí pro monitoring heterogenních prostředí.

Rychlé zhodnocení investice

Mějte klíčové metriky výkonnosti aplikace vždy po ruce. Systém nakonfigurujete ve třech jednoduchých krocích.

Návratnost investice (ROI) v řádu týdnů

Flowmon je nákladově efektivní řešení, jehož přínos se obvykle vyrovná investovaným nákladům v průběhu několika týdnů.

Viditelnost end-to-end

Sbíráním výkonnostních metrik o chování uživatele, sítě, aplikace a databáze, a jejich korelováním, APM umí poukázat na zdroj problému bez ohledu na složitost monitorovaného prostředí.

Vhled do problémů v reálním čase

Předcházejte nebezpečí degradace vašich služeb ještě před tím, než problém eskaluje a zaznamenají jej uživatelé.

Zkrácení reakční doby

Incidenty jsou detekovány v reálném čase a prezentovány společně s kontextem události, aby bylo možné co nejrychleji sjednat nápravu.

Spolupráce síťových a bezpečnostních týmů

Flowmon APM jasně ukazuje, zda je původ problému na síťové nebo aplikační úrovni a pomáhá oběma týmům spolupracovat na řešení.

Typické využití Flowmon APM

User experience monitoring
User experience monitoring
Řešení monitoruje aplikaci z perspektivy uživatele, poskytuje plnou transparentnost řetězce doručování aplikace pro snadný troubleshooting a analýzu příčin problému.
Zajištění dostupnosti aplikací
Zajištění dostupnosti aplikací
Identifikace úzkých hrdel výkonnosti, monitoring chybových kódů a dodržování SLA z jediného dashboardu. Flowmon je bezagentní řešení poskytující informace o příčině problému, bez dopadu na výkon aplikace samotné.
Kapacitní plánování
Kapacitní plánování
Plné pochopení využití šířky pásma. Snížení rizika degradace výkonu služeb. Plánování kapacity sítě na základě současných a budoucích požadavků.
Migrace do cloudu
Migrace do cloudu
S nativní podporou pro prostředí Amazon AWS, MS Azure a Google Cloud Platform můžete využívat pohodlí cloudu bez ztráty kontroly a transparentnosti.

Jak to funguje

1
Měření

Flowmon APM sbírá informace o transakcích všech uživatelů využívajících aplikaci v jakýkoliv vámi zvolený časový úsek. Sleduje přitom interakce mezi uživateli a aplikačním serverem, stejně jako mezi aplikací a databázovým serverem.

schema3.png

Sesbírané metriky jsou poté korelovány tak, aby poskytly informace o tom, která část doručovacího řetězce aplikace se potýká s prodlevami a kde se nachází úzká hrdla výkonnosti.

Hlavními metrikami měření výkonu jsou Application Response Time, měřící zpoždění způsobené aplikací, a Transport Time, který představuje zpoždění způsobené síťovou vrstvou.

Metriky měřící zpoždění sítě a aplikace

  • Application Response Time (ART) - časový rozdíl mezi posledním paketem požadavku (od klienta k serveru) a prvním paketem odpovědi (od serveru klientovi). Požadavek a odpověď se vztahují k transakcím na aplikační vrstvě
  • Transport Time (TT) - časový rozdíl mezi prvním a posledním paketem požadavku (v případě komunikace klient-server) nebo prvním a posledním paketem odpovědi (v případě komunikace server-klient). Požadavek a odpověď se vztahují k transakcím na aplikační vrstvě

Tato data jsou rozšířena o další informace, jako jsou plný SQL statement nebo URL adresa, stejně jako velikost, IP adresa, session ID, username, informace o prohlížeči a server status code. Takové penzum informací lze využít pro troubleshooting a optimalizaci výkonu.

2
Analýza

Systém vypočítává jednu komplexní metriku nazvanou APM index. Ta je odvozena od Application Reponse Time pro všechny transakce a v procentech vyjadřuje naplnění SLA definovaného uživatelem. Jedná se jednoduchou a rychlou cestu, jak získat celkový přehled o výkonnosti aplikace a o tom, zda splňuje či nesplňuje požadované SLA. Mezi další metriky, které jsou k dispozici, patří response time pro 99% a 95% transakcí, medián a řada SLAs.

3
Aktivní testování SLA

Součástí Flowmon APM je modul Transaction Generator, který simuluje chování uživatele a reportuje SLA. Jeho smyslem je automaticky testovat kritické HTTP a HTTPS aplikace.

Transaction Generator vykonává řadu testovacích scénářů (Selenium) v daných časových plánech. Výsledkem je SLA report (dostupnost), závěr scénáře (úspěšný/neúspěšný), a další data dohromady tvořící systém včasného varování před degradací výkonu aplikace.

4
Vizualizace

Všechny informace jsou předkládány v podobě dashboardu – vysoce přizpůsobitelném informačním prostředí s detailními widgety a drill-downem (rozpadem do většího detailu). Dashboardy lze vytvořit pro každou aplikaci nebo uživatele.

APM-index-dashboard-11.png

Dashboard také obsahuje funkce zasílající upozornění na incident a možnost nastavit pravidelné reporty, abyste vždy měli po ruce potřebné informace o stavu aplikace a případných degradacích výkonu.

APM řešení na bázi monitoringu sítě

Vlastnost APM na bázi sítě (Flowmon) Agentní APM řešení
Rozlišení mezi zpožděním sítě, aplikace a databáze
Analytika a dril-down transakcí
Sledování transakcí napříč doručovacím řetězcem aplikace
Drill-down na úroveň zdrojového kódu aplikace
Korelace transakcí
Závislost na operačním systému a aplikačním serveru

Rozdílovým prvkem měření aplikačních transakcí na síťové úrovni je neintruzivnost tohoto přístupu. Ten navíc nemá vliv na výkon, nevytváří bezpečnostní rizika a je možné jej nasadit do 30 minut.

Zákazníci spoléhající na Flowmon APM

"Díky Flowmon APM jsme identifikovali úzká místa, jejichž optimalizací jsme dosáhli zrychlení doby odezvy aplikace v desítkách procent. Navíc jsme schopni vše doložit konkrétními čísly a reporty o plnění SLA. To stejné platí i pro naše interní aplikace."

Jan Devetter Vedoucí IT oddělení
"V tak citlivém prostředí, jakým bezesporu bankovní datová síť je, je potřeba mít přehled nad bezpečnostními hrozbami, datovými toky a anomáliemi. Tuto kontrolu a vyšší bezpečnost nám přinesl právě produkt Flowmon. V konfiguraci s již stávající infrastrukturou Cisco a výpočetním výkonem v datových centrech jsme získali cenově výhodné řešení, které nám umožňuje detailní přehled provozu sítě, možnost zpětné analýzy a zefektivnění správy."
Jan Krtička Vedoucí síťové infrastruktury

Další zdroje k Flowmon APM