Kombinované pasivní a aktivní síťové monitorování (INVENTOR)

Cílem projektu je umožnit síťovým správcům monitorovat cloudové aplikace způsobem, který jim umožní včas detekovat případné problémy a adekvátně na ně reagovat. Správce tak získá informace o tom, jaká je dostupnost a výkonnost jednotlivých cloudových aplikací. V případě problému bude zároveň možné identifikovat, zda se jedná o chybu v lokální síti, chybu na straně aplikace nebo chybu v síti na straně poskytovatele služby. Toho bude dosaženo s využitím technik aktivního síťového monitorování, prostřednictvím kterých bude možné odesílat uměle vytvořené požadavky na cloudové aplikace, a analýzou jejich odpovědí se bude zjišťovat stav aplikací. Výsledné řešení bude integrovat aktivní techniky s pasivními, čímž vznikne unikátní hybridní řešení.

Tento projekt je spolufinancován prostřednictvím Technologické agentury ČR v rámci Národního plánu obnovy z evropského Nástroje pro oživení a odolnost.

01/2024 - 06/2026
FW10010040

TACR