Monitorowanie wydajności sieci

Infrastruktura sieciowa to układ nerwowy firmy. Awarie, wąskie gardła wydajności, opóźnienia i inne problemy z siecią mogą powodować poważne kłopoty i negatywnie wpływać na klientów. Narzędzia do monitorowania wydajności sieci ułatwiają administratorom unikanie takich sytuacji, rozwiązywanie problemów z wydajnością oraz odróżnianie opóźnień powodowanych przez samą sieć od opóźnień powodowanych przez aplikacje i usługi.


Network performance monitoring

Narzędzie Flowmon do monitorowania wydajności sieci z dokładnością do milisekundy

Network performance monitoring with milisecond precision
 

Rozwiązanie Flowmon do monitorowania wydajności sieci udostępnia różne wskaźniki wydajności i statystyki dotyczące komunikacji IP, takie jak RTT (Round Trip Time), SRT (Server Response Time), opóźnienie, Jitter i inne (patrz poniżej). To rozwiązanie korzysta z rozszerzeń Flowmon przeznaczonych dla firm: urządzenie Flowmon Probe dostarcza wskaźniki wydajności (w ramach statystyk IPFIX) do urządzenia Flowmon Collectorktóre może przechowywać te dane i tworzyć na ich podstawie raporty. Urządzenie Flowmon Collector jest zgodne ze standardem firmy Cisco o nazwie AVC (Application Visibility and Control — kontrola i widoczność aplikacji), co umożliwia pobieranie wskaźników wydajności również z urządzeń firmy Cisco. Zmierzona charakterystyka wydajności sieci jest dostępna w ramach najważniejszych statystyk, analiz i raportów w narzędziu Flowmon Monitoring Center (FMC). Widżety panelu kontrolnego w narzędziu FMC można skonfigurować pod kątem monitorowania czasu odpowiedzi newralgicznych aplikacji lub monitorowania wskaźnika RTT komunikacji sieciowej między ważnymi serwerami i systemami (czas odpowiedzi serwera przy wykorzystaniu protokołu HTTP/HTTPS, opóźnienie podczas komunikacji z firmowym magazynem danych itp.).

Flowmon udostępnia administratorom sieci następujące wskaźniki:

  • RTT (Round Trip Time) — opóźnienie powodowane przez samą sieć, na które składa się czas potrzebny na wysłanie pakietu danych i czas potrzebny na potwierdzenie jego otrzymania. Ten wskaźnik jest mierzony w ruchu TCP od klienta do serwera.

  • SRT (Server Response Time) — opóźnienie powodowane przez usługę lub aplikację sieciową. Jest to czas potrzebny na rozpoczęcie wysyłania danych przez serwer od chwili otrzymania i potwierdzenia żądania od klienta. Ten wskaźnik jest mierzony w ruchu TCP od serwera do klienta.

  • Retransmisje — liczba uszkodzonych lub utraconych pakietów, których transmisja została ponowiona.

  • Opóźnienie — opóźnienie występujące między pakietami (wartość minimalna, maksymalna i średnia oraz odchylenie). Ten wskaźnik jest mierzony w komunikacji sieciowej w obu kierunkach.

  • Jitter — wskaźnik obliczany na podstawie opóźnienia jako wariancja, wartość minimalna, maksymalna i średnia oraz odchylenie.

  • Pakiety poza kolejnością — liczba pakietów, które zostały dostarczone w innej kolejności niż zostały wysłane.

Nasi klienci

Vodafone Czech RepublicAllianzOrange PolskaSiemensVolkswagenE.ONKia Motors Slovakia

Odkryj więcej

Rozwiązanie Flowmon

Rozwiązanie Flowmon

Wypróbuj Flowmon — inteligentne rozwiązanie do monitorowania i ochrony sieci oparte na danych dot...

Flowmon Probe

Flowmon Probe

Dzięki naszej sondzie uzyskasz dostęp do wszystkich informacji niezbędnych do zarządzania siecią ...

NetFlow / IPFIX / sFlow / Jflow / Netstream

NetFlow / IPFIX / sFlow / Jflow / Netstream

Poznaj NetFlow — najczęściej używany standard monitorowania ruchu w sieci.