Wykrywanie zagrożeń w sieci

Flowmon to rozwiązanie do wykrywania i reagowania na zdażenia w sieci (NDR), które rozpoznaje zagrożenia ukryte w ruchu sieciowym. Koncentruje się na minimalizacji powierzchni ataku, wypełniając lukę między ochroną brzegu sieci i urządzeń końcowych oraz stosując wiele metod wykrywania jednocześnie, aby objąć większą liczbę wektorów ataków.

Zobacz demo

Wykrywaj wczesne oznaki ataku ransomware

Wykorzystaj badanie anomalii o szerokim kontekście

Reaguj zanim niebezpieczeństwo eskaluje

Wykrywanie nieznanych zagrożeń

Flowmon analizuje ruch sieciowy pod kątem oznak złośliwej aktywności i informuje o każdym podejrzanym lub nietypowym zdarzeniu, aby w porę dać Ci ostrzeżenie o nieznanych i wewnętrznych zagrożeniach działających w sieci. Reprezentuje podejście skoncentrowane na sieci, które uzupełnia tradycyjne rozwiązania i umożliwia szybkie i proaktywne wykrywanie zagrożeń.

ADS anomaly detection dashboard

Badanie kontekstowe

Wykryte zdarzenia bezpieczeństwa są klasyfikowane zgodnie z metodą MITER ATT&CK®, aby zapewnić jasny obraz wagi, zakresu i przyszłego rozwoju ataku. Przechodząc wgłąb zdarzenia, możesz szybko uzyskać dostęp do wszystkich jego szczegółów, aby ułatwić szybką ocenę i reakcję.

ADS MITRE ATT&CK® dashboard

Redukcja powierzchni ataku

Flowmon wykorzystuje ponad 40 metod i ponad 200 algorytmów, w tym uczenie maszynowe, analizę zachowań, analizę zagrożeń MISP, IoC lub bazy danych reputacji z automatycznym przechwytywaniem pakietów dostępnym na żądanie. W połączeniu z rozwiązaniami bezpieczeństwa obwodowego i dla punktów końcowych, stanowi dodatkową warstwę ochrony i poprawia ogólny stan bezpieczeństwa.

Detection methods in ADS

Wgląd bez zakłóceń

Silnik oparty na uczeniu maszynowym rozróżnia anomalie od normalnego ruchu i umożliwia dodanie wybranego ruchu do białej listy w celu przyspieszenia działania. Zdarzenia dotyczące bezpieczeństwa są klasyfikowane według ważności i wizualizowane w interfejsie użytkownika, a dodatkowe szczegóły są dostępne za jednym kliknięciem. Integrując Flowmon z innymi rozwiązaniami bezpieczeństwa, możesz wzmocnić całą swoją macierz obrony. Na przykład można przesyłać wykryte zdarzenia do systemu SIEM, a tym samym rozszerzyć jego możliwości analityczne o widok zorientowany na sieć, lub umożliwić zaporze wykonywanie kwarantanny adresów IP biorących udział w zdarzeniach bezpieczeństwa wykrytych przez Flowmon.

False positive reduction ADS

Ujawnij nieznane zagrożenia, zanim staną się problemem

Flowmon radzi sobie z anomaliami, których nie widzą tradycyjne rozwiązania.

Ujawnianie i analiza ataków

Zrozum każde podejrzane zdarzenie w jego złożoności i bezzwłocznie podejmij zdecydowane działania.

Wykrywanie oparte na AI

Wykorzystaj najnowocześniejszy silnik wykrywania, który wykorzystuje modelowanie entropii i uczenie maszynowe do wykrywania podejrzanych anomalii w ruchu sieciowym.

Bezproblemowa integracja z SIEM

Zgłaszaj wykryte zdarzenia poprzez integrację z systemami SIEM, systemami nadzoru i obsługi incydentów.

Automatyczne nagrywanie ataków

Po wykryciu zdarzenia wyzwalaj pełne przechwytywanie pakietów. Zmienny bufor pamięci zapewnia, że żadne dane nie zostaną utracone.

Metody niestandardowe

Twórz własne metody wykrywania i otrzymuj sygnały o złośliwym lub niepożądanym ruchu specyficznym dla Twojego środowiska lub zasad.

Analiza zagrożeń

Zwiększ możliwości wykrywania zagrożeń dzięki połączeniu komercyjnych i społecznościowych źródeł informacji o zagrożeniach i bądź na bieżąco z najnowszymi wskaźnikami narażenia na zagrożenia.

Potrzebujesz nowoczesnego rozwiązania w zakresie cyberbezpieczeństwa

Flowmon jest przeznaczony do zwalczania zagrożeń sieciowych, których nie widzą tradycyjne rozwiązania.

Wgląd w handshake SSL/TLS umożliwia analizowanie, raportowanie i ostrzeganie o zgodności zestawów szyfrów, certyfikatów, długości kluczy itp. bez konieczności deszyfrowania.
W oparciu o dynamiczne poznawanie wzorców zachowań w aplikacjach biznesowych i analizę przepływów danych Flowmon wykrywa złośliwą aktywność i pomaga powstrzymać rozprzestrzenianie się złośliwego oprogramowania w całej organizacji.
Zautomatyzuj wykrywanie anomalii operacyjnych i bezpieczeństwa w Twojej sieci. Powstrzymaj cyberzagrożenia, które przedostaną się przez ochronę granic sieci lub punktów końcowych.

Analiza ruchu szyfrowanego

Wgląd w handshake SSL/TLS umożliwia analizowanie, raportowanie i ostrzeganie o zgodności zestawów szyfrów, certyfikatów, długości kluczy itp. bez konieczności deszyfrowania.

Wykrywanie nieznanych zagrożeń

W oparciu o dynamiczne poznawanie wzorców zachowań w aplikacjach biznesowych i analizę przepływów danych Flowmon wykrywa złośliwą aktywność i pomaga powstrzymać rozprzestrzenianie się złośliwego oprogramowania w całej organizacji.

Analiza anomalii i zachowań

Zautomatyzuj wykrywanie anomalii operacyjnych i bezpieczeństwa w Twojej sieci. Powstrzymaj cyberzagrożenia, które przedostaną się przez ochronę granic sieci lub punktów końcowych.

Po trzech miesiącach intensywnych testów byliśmy w stanie udowodnić, że Flowmon to właściwy produkt dla GÉANT ze względu na jego wydajność, możliwości wykrywania anomalii, skalowalność oraz prostotę zarządzania i konfiguracji.

Wayne Rouly

Manager ds. Bezpieczeństwa Informacji i Infrastruktury

Demo

Zobacz demo produktu na żywo

Zapoznaj się z w pełni interaktywną demonstracją produktu i zobacz, jakie problemy może on rozwiązać.
Uruchom demo
Trial

Poproś o bezpłatną wersję próbną

Uzyskaj niezobowiązującą 30-dniową wersję próbną rozwiązania Flowmon w swojej sieci.
Pobierz wersję próbną już dziś