Pliki do pobrania

Choose version

FLOWMON — WSZYSTKO W JEDNYM

Opcja „Wszystko w jednym” rozszerza funkcje monitorowania i diagnostyki wydajności sieci (NPMD) o moduł Flowmon APM, który służy do monitorowania wydajności aplikacji, i moduł Flowmon DDoS Defender, które zapewnia ochronę przed atakami DDoS.

Select

FLOWMON NPMD

Rozwiązanie do monitorowania i diagnostyki wydajności sieci (NPMD) składa się z urządzenia wirtualnego Flowmon Collector, narzędzia Flowmon Monitoring Center (udostępniającego opcje interaktywnej analizy, raportowania, alertów i dostępu do szczegółowych danych), modułu Flowmon ADS (służącego do analizy zachowania sieci) oraz modułu Flowmon Traffic Recorder (służącego do przechwytywania pełnych pakietów). Oprócz tego urządzenie wirtualne Flowmon Collector ma dwa porty GbE do monitorowania, które udostępniają wbudowane funkcje urządzenia Flowmon Probe pozwalające generować dane dotyczące przepływów. Obejmuje przypadki użycia monitorowania i diagnostyki wydajności sieci.

Select

Choose virtualization platform

Hyper-V
Select
Vmware
Select
KVM
już wkrótce
Vmware
Select
Hyper-V
Select
KVM
już wkrótce

Download