Korzystanie z plików Cookies

Zasady korzystanie z plików Cookies firmy Flowmon Networks

Niniejsze strony internetowe wykorzystują pliki cookies oraz narzędzia analityczne i marketingowe do oceny odwiedzania stron i skuteczności kampanii reklamowych. Bez Państwa zgody nie przetwarzamy danych, które mogłyby Państwa identyfikować jako konkretną osobę fizyczną.
Takie przetwarzanie jest zgodne z przepisami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Przez uzasadniony interes rozumie się tu anonimowe statystyki korzystania z witryny, aby zapewnić Państwu jako użytkownikom lepszą wygodę oraz ocenić skuteczność kampanii reklamowych celem lepszej alokacji źródeł reklamowych i nie zawracania głowy użytkownika nieistotną reklamą.
W związku z tym przypominamy, że mają Państwo również prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania danych, które były przetwarzane z tytułu uzasadnionych interesów administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679, prawo do informacji w sprawie danych dotyczących Państwa oraz prawo żądania usunięcia przetwarzanych danych.

Używane narzędzia i przetwarzane dane

Google Analytics firmy Google LLC mieszczącej się pod adresem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States. Google Analytics wykorzystują do przetwarzania statystyk dot. odwiedzanych stron następujące dane osobowe:

 • Adres IP w celu określenia przybliżonej lokalizacji użytkownika. Przed przyjęciem na serwery firmy Google anonimizujemy adres IP zastępując ostatnią część adresu IP wartością zero. Ze względu na położenie geograficzne możemy lepiej analizować, z jakich miast, regionów czy krajów pochodzą użytkownicy naszych stron internetowych. Te dane są dostępne w Google Analytics tylko poprzez agregowanie i nie można ich ustalić wobec jednego konkretnego użytkownika.
 • Tzw. cookie z identyfikatorem cid. Ten identyfikator służy do ustalenia, czy odwiedzający jest w sieci po raz pierwszy. Ułatwia nam to również przypisanie nowego odwiedzania do różnych źródeł oraz lepszy podział budżetów reklamowych.
 • Google Analytics mamy powiązane z innymi narzędziami firmy Google: Search Console i Adwords. Dzięki takiemu połączeniu widzimy w jednym miejscu zagregowane dane dot. odwiedzania w związku z wyszukiwaniem i z płatnymi reklamami.
 • Zbieramy informacje o tym, skąd przyszliście Państwo do naszej witryny, jakie strony odwiedziliście, co na nich robiliście i jaki czas spędziliście na stronach internetowych. Zbieramy również dane na temat używanych technologii. Celowo nie staramy się identyfikować konkretnej osoby fizycznej – wiemy tylko to, że ktoś z jednej przeglądarki odwiedził tą czy inną stronę.

Aktualny przegląd przetwarzanych danych osobowych na stronie przetwarzającego Google LLC można uzyskać pod adresem https://privacy.google.com/businesses/adsservices/. Informacje na temat sposobu ochrony danych osobowych można znaleźć na stronie https://policies.google.com/privacy.
Jeżeli chcą Państwo zablokować wysyłanie anonimowych statystyk za pomocą narzędzia Google Analytics, można do tego wykorzystać plugin udostępniany przez firmę Google. Taki plugin należy pobrać i zainstalować w swojej przeglądarce. Należy jednak pamiętać, że plugin musi być zainstalowany w każdej przeglądarce na każdym używanym urządzeniu, a anonimowe statystyki nie będą wysyłane do Google Analytics z żadnej odwiedzanej witryny.
Dane przetwarzane w narzędziu Google Analytics przechowujemy przez okres 50 miesięcy.

Do celów marketingowych i oceny skuteczności naszych kampanii reklamowych korzystamy z poniższych narzędzi. Jeżeli wyrażą Państwo zgodę będziemy w nich przetwarzać również dane dotyczące Państwa zachowania na naszej stronie, aby zaoferować spersonalizowane reklamy. Do tych systemów przekazywane są dane dot. Państwa adresu IP, identyfikacji za pomocą cookie, przeglądanych stron.

Pliki cookies i przechowywanie informacji na Państwa komputerze

Czym są pliki cookies?

Są to niewielkie pliki danych, które są niezbędne w przypadku niektórych funkcji stron internetowych, takich jak np. logowanie. Dzięki plikom cookies strony mogą również zapamiętać różne ustawienia, takie jak język, czcionkę i inne przez nas wybrane opcje w celu wyświetlenia strony. Dlatego umieszczamy pliki cookies w Państwa komputerze. To samo dzieje się w przypadku większości dużych stron internetowych i dostawców.

Jakie istnieją rodzaje plików cookies?

Pliki cookies można podzielić na podstawie ich trwałości i wg tego, kto umieszcza je na Państwa komputerze. Według ich trwałości można je podzielić na dwie kategorie:

 • Krótkoterminowe (session cookie) – pozostają w Państwa przeglądarce do zamknięcia danej przeglądarki, następnie zostaną usunięte.
 • Długoterminowe (persistent cookie) – przechowywane są w przeglądarce przez dłuższy okres (zależy od ustawień Państwa przeglądarki oraz ustawienia cookie) lub do momentu ich skasowania ręcznie.


W zależności od tego, kto wytwarza pliki cookies oraz je przetwarza można je podzielić na dwie kategorie:

 • Cookie pierwszej strony (first party cookie) – są tworzone bezpośrednio przez stronę internetową lub skrypty w tej samej domenie. Najczęściej służą do zapewnienia podstawowej funkcji strony.
 • Cookie stron trzecich (third party cookie) – są tworzone przez inne skrypty. Są to najczęściej pliki cookies systemów reklamowych, widgetów portali społecznościowych lub wstawionych filmów wideo.

Do czego używamy plików cookies na niniejszej stronie?

Na niniejszej stronie stosowane są następujące pliki cookies:

 • Techniczne (pierwszej strony, krótkoterminowe) – są niezbędne do zapewnienia elementarnej funkcji stron, tj. prawidłowego opracowania odchodzących formularzy (contact, demo, free-trial, event, webinar) za pośrednictwem CRM, strony wymagającej javascript.
 • Google Analytics (pierwszej strony, długoterminowe) – aby móc Państwu lepiej dostosować strony, do pomiaru anonimowych danych o zachowaniu użytkowników wykorzystujemy narzędzie Google Analytics.
 • Facebook (strony trzeciej, krótkoterminowe i długoterminowe) – do celów marketingowych i oceny naszych kampanii reklamowych.
 • AdWords (pierwszej strony, długoterminowe) – do celów marketingowych i oceny naszych kampanii reklamowych.
 • Linkedin (pierwszej strony, długoterminowe) – do celów marketingowych i oceny naszych kampanii reklamowych.

Nigdy nie używamy plików cookies do tego, aby osobiście identyfikować Państwa, i nigdy nie umieszczamy na nich danych wrażliwych lub osobistych.

Jak zmodyfikować wykorzystywanie plików cookies

Wszystkie pliki cookies znajdujące się już na Państwa komputerze można skasować. Większość przeglądarek oferuje również możliwość blokady umieszczania plików cookies na Państwa komputerze, w takim przypadku nie będzie można korzystać z wszystkich naszych usług online. Szczegółowe informacje o ustawieniu i przechowywaniu plików cookies w Państwa przeglądarce można znaleźć na stronach usługodawcy konkretnej przeglądarki. Najpopularniejsze przeglądarki to:

Szczegóły znajdą Państwo na stronach AboutCookies.org.