Sprawdź, co w sieci leci, czyli jak używać NetFlow do monitorowania sieci, Solidex

Webinar z serii „60 minut z Flowmon” organizowany wspólnie z firmą Solidex. Podczas webinara sprawdzimy, co można w sieci zobaczyć, jakie utrudnienia znaleźć i szybko rozwiązać.

  • Data: 27.3.2019, 10:00 – 11:00

  • Prezenterów: Piotr Kaluza, Flowmon Presales i Jakub Swierczyk, Solidex System Engineer

Agenda

  • Przyjrzymy się komunikacji w sieci bazując jedynie na metadanych NetFlow

  • Pokażemy jak monitorować dane z warstwy aplikacji L7 bez nagrywania całego ruchu sieciowego

  • Pokażemy jak monitorować ruch szyfrowany bez jego deszyfrowania oraz

  • Zagregujemy dane, aby w czytelny sposób przedstawić statystykę ruchu sieciowego, przyjrzeć się szczegółom takiej komunikacji, a na koniec wygenerować raporty o stanie sieci czytelne zarówno dla administratora jak i managera

register