Flowmon Camp

Registrácia je možná pre záujemcov, ktorí od nás obdržali oficiálnu pozvánku, a to do 19.5. 2017. Počet celkových miest je limitovaný. Pozvánka na Flowmon Camp je prenosná a v prípade záujmu je možné preposlať pozvánku aj kolegom, ktorí Flowmon vo Vašej organizácii využívajú.
 
Organizátor:
Flowmon Networks a.s. a MIA Engineering s.r.o.
Náklady na akciu:
Účastníci si hradia len náklady na cestu

registrieren