Roadmapa

Ve Flowmonu neustále zdokonalujeme naše řešení přinášející jednotný obraz sítě, aplikací i bezpečnosti. Na základě zpětné vazby od zákazníků, žádostí o nové funkcionality a kontinuálního výzkumu Flowmon stále vylepšujeme. Podívejte se, co naše produktové týmy chystají.

  Třídění DDoS mitigace
  Léto 2019
  Zákazníci budou moct aplikovat různé mitigační strategie založené na charakteristikách útoku. Zpracování útoků bude možné, na základě předdefinovaných pravidel, rozdělit do několika kroků. Například odfiltrování první vlny útoku za pomocí vlastní infrastruktury a zbytek provozu automatizovaně přesměrovat do cloudového scrubbing centra.
  Zpracovávání streamovaných dat
  Podzim 2019
  Detekční jádro redesignujeme tak, aby zpracovávalo veškerá data ve streamu. Dosáhneme zvýšení výkonu o 600 % a sníží se tak čas potřebný k detekci. A to 5ti až 10ti-násobně. Očekáváme snížení doby detekce DDoS útoku pod jednu vteřinu.
  Nový dashboard pro bezpečnostní analytiky
  Podzim 2019
  Revidujeme pracovní postupy a konfigurace tak, abychom vyhověli potřebám bezpečnostních analytiků.
  Profilování dat a predikce incidentů
  2020
  Pokročilá analýza sítě a telemetrie aplikací za využití umělé inteligence dokáže predikovat incidenty v síťové a aplikační infrastruktuře.
  Uživatelské rozhraní nové generace
  2020
  Sjednocujeme modulární architekturu systému řešení Flowmon do jednoho dashboardu. Díky jednotnému pohledu na síťový provoz spojíme bezpečnostní, provozní a aplikační perspektivy. Nový design bude dále zahrnovat management incidentů s možnostmi nápravy.
  Umělá inteligence pro síťové operace
  2020
  Kontinuální a automatizované vyhodnocování fungování sítě, její bezpečnosti, výkonu a uživatelské zkušenosti. Adaptivní detekce a prediktivní mechanismy jsou propojeny s doporučenými kroky k nápravě založené na chytré korelaci mezi několika zdroji dat (IP flows, packetová data, metriky výkonnosti sítě, syntetické testování, detekce anomálií, IDS podpisech a blacklistech).

Podívejte se na všechny funkce

Zeptejte se specialistů nebo Prohlédnout funkce