Flowmon

Roadmapa

Ve Flowmonu neustále zdokonalujeme naše řešení přinášející jednotný obraz sítě, aplikací i bezpečnosti. Na základě zpětné vazby od zákazníků, žádostí o nové funkcionality a kontinuálního výzkumu Flowmon stále vylepšujeme. Podívejte se, co naše produktové týmy chystají.

  Zpracovávání streamovaných dat
  Podzim 2019
  Detekční jádro redesignujeme tak, aby zpracovávalo veškerá data ve streamu. Dosáhneme zvýšení výkonu o 600 % a sníží se tak čas potřebný k detekci. A to 5ti až 10ti-násobně. Očekáváme snížení doby detekce DDoS útoku pod jednu vteřinu.
  Nový dashboard pro bezpečnostní analytiky
  Podzim 2019
  Revidujeme pracovní postupy a konfigurace tak, abychom vyhověli potřebám bezpečnostních analytiků.
  Profilování dat a predikce incidentů
  2020
  Pokročilá analýza sítě a telemetrie aplikací za využití umělé inteligence dokáže predikovat incidenty v síťové a aplikační infrastruktuře.
  Uživatelské rozhraní nové generace
  2020
  Sjednocujeme modulární architekturu systému řešení Flowmon do jednoho dashboardu. Díky jednotnému pohledu na síťový provoz spojíme bezpečnostní, provozní a aplikační perspektivy. Nový design bude dále zahrnovat management incidentů s možnostmi nápravy.
  Umělá inteligence pro síťové operace
  2020
  Kontinuální a automatizované vyhodnocování fungování sítě, její bezpečnosti, výkonu a uživatelské zkušenosti. Adaptivní detekce a prediktivní mechanismy jsou propojeny s doporučenými kroky k nápravě založené na chytré korelaci mezi několika zdroji dat (IP flows, packetová data, metriky výkonnosti sítě, syntetické testování, detekce anomálií, IDS podpisech a blacklistech).

Podívejte se na všechny funkce

Zeptejte se specialistů nebo Prohlédnout funkce