Flowmon

Jak odhalit infiltraci vnitřní sítě?

Připojte se 20. dubna k webináři, ve kterém Luboš Lunter, produktový manažer řešení Flowmon, představí skutečný případ infiltrace podnikové sítě malwarem a s tím související bezpečnostní incidenty. Zároveň si ukážeme, jak malware odhalit a eliminovat pomocí Flowmon ADS s následnou forenzní analýzu automaticky spuštěného záchytu provozu. Webinář bude veden v angličtině.

Datum:  20. dubna ve 14:00
Registrujte se e-mailem na: [email protected]