Flowmon

Novinky v řešení Flowmon

Připojte se k webináři, ve kterém náš produktový manažer Martin Škoda představí nové funkce řešení Flowmon a modulu ADS. Dozvíte se o novém způsobu přeposílání datových toků, rozšíření definice vzorů chování (behavior patterns) nebo možnostech reportování Flowmon ADS.

Webinář bude veden v Angličtině.

Datum: 21. února 2018 ve 14:00