Flowmon

Konsolidovaná analýza sieťovej prevádzky s funkcionalitami ADS a IDS

Konsolidovaná analýza sieťovej prevádzky s funkcionalitami ADS (Anomaly Detection System) a IDS (Intrusion Detection System)

Porozumenie tomu, čo sa deje vo vnútri lokálnej siete pri možnostiach odhalovania vnútorných hrozieb, únikov dát, šírenia malware, pre ktorý neexistuje signatúra, alebo nežiadúce aktivity neviditeľné na perimetri, sú v súčasnosti výzvy pre každú organizáciu.

Webinár sa bude venovať najmä možnostiam detekcie a odhalovaniu prevádzkových problémov a bezpečnostných anomálií v reálnom čase s využitím funkcionalít strojového učenia, threat intelligence, či využitia signatúr v systéme IDS prostredníctvom centralizovaného manažmentu vo Flowmon rozhraní. Ukážeme si aj prácu s evidenciou a analýzou jednotlivých udalostí, útokov a incidentov, rôzne možnosti nastavení pre okamžitý reporting a notifikácie pre nástroje tretích strán (SIEM, Incident management a pod.) a možnosti automatizovaného triggeringu a záchytu komunikácie na základe zvolených perspektív pre forénzne analýzy.

  • 06.08.2019
  • 14:00 - 14:30