Flowmon

Hlídejte jednoduše aplikace kritické pro váš business

Použitím Flowmon APM TG lze kontrolovat správnou funkčnost HTTP/HTTPS aplikací. Řešení simuluje chování uživatele a testuje aplikaci podle předem daných scénářů a časových plánů. Nástroj je určen administrátorům, kterým typicky pomůže s odhalením problémů s dostupností, špatné funkčnosti nebo nepřiměřeně dlouhé odezvy aplikace.

Během webináře Vám Martin Škoda, produktový manažer ve Flowmon Networks, představí funkcionality nového modulu a online demonstraci. Po webináři budete vědět, jak si zadarmo stáhnout Flowmon APM TG, nainstalovat a nakonfigurovat si ho na vašich Flowmon zařízení.

Připojte se na webinář a zjistěte více!
Datum: Středa 23.8. v 14:00

Webinář je veden v angličtině