Flowmon

Analýza šifrovanej komunikácie s dôrazom na IT bezpečnosť a "cryptography policy management"

Až 80% webovej prevádzky bude v roku 2019 šifrovanej a podľa posledných reportov od spoločnosti Gartner až 60% organizácií nie je schopných v súčasnosti identifikovať škodlivé kódy a bezpečnostné hrozby v šifrovanej komunikácii.

Webinár sa bude venovať najmä možnostiam dodržiavania bezpečnostných politík v organizáciách pomocou rozšírenej viditeľnosti do šifrovanej komunikácie s využitím rôznych filtrov a notifikácií, ktoré nás upozorňujú na použitie kvality šifrovacích mechanizmov a typov používaných certifikátov v IT prostredí. Zameriame sa aj na identifikáciu bezpečnostných hrozieb v tejto prevádzke bez nutnosti dešifrovania obsahu a narušenia súkromia používateľov.

  • 23.7.2019
  • 14:00 - 14:45