Flowmon

Adaptivní detekce a mitigace DDoS útoků ve Flowmon DDoS Defenderu

Ve snaze ochormit síťovou infrastrukturu oběti, útočníci používají více vektorů DDoS útoků, jenž  průběhu času mění, aby obešli aplikované mitigační pravidla a tak zajistili efektivitu útoku.

Připojte se k webináři, ve kterém Vám budeme demonstrovat, jak Flowmon DDoS Defender detekuje a mitiguje vyvíjející se DDoS útoky, čímž odrazuje útočníky od útočení na Vaši síťovou infrastrukturu.

Během webinaře také zjistíte, na jaké funkcionality se můžete těšit v následujících verzích modulu Flowmon DDoS Defender.

Webinář je veden v anglickém jazyce
Datum: 27. června, 14:00