Flowmon

Vendor Status & Quality Check

Společnost Flowmon Networks nabízí svým zákazníkům službu Vendor Status & Quality Check. Během jednoho dne náš technický specialista prověří stav a vyladí kvalitu instalace řešení Flowmon ve vaší firmě. Budete tak mít jistotu, že ze své investice získáváte maximum.

Co vše služba zahrnuje?

  • Jednodenní návštěva specialisty (buď přímo v místě instalace nebo přes vzdálený přístup).

  • ​Update řešení Flowmon a jeho modulů na aktuální verzi

  • Ověření správného nasazení a monitoring. Flowmon specialista prověří, zda je řešení Flowmon správně nasazeno a korektně monitoruje cílovou síťovou infrastrukturu, provoz a aplikace.

  • Certifikát Status & Quality Check. Zákazník obdrží certifikát stvrzující, že stav a kvalita nasazeného řešení byla ověřena výrobcem sytému.

  • Ověření správné funkce řešení Flowmon a jeho tuning. Náš technik ověří kvalitu nasazení řešení Flowmon a napraví veškerá nesprávná nastavení. Typicky se jedná o prověření správnosti nastavení exportu flow dat (z Flowmon sond) a jejich sběru na kolektoru, správnosti konfigurace všech instalovaných Flowmon modulů a případně o vyladění systému pro lepší detekci incidentů.

  • Otázky a odpovědi. Náš specialista vám ukáže, jak řešení Flowmon používat a jak z něj dostat maximum. Samozřejmě také zodpoví veškeré otázky. Ukázka práce s řešením Flowmon může zahrnovat například vzorové analýzy datových toků, vytváření kapitol, reportů, dashboardů nebo upozornění. Nastíní také způsob, jakým interpretovat detekované události, výkonnostní problémy apod.

Proč využít Status & Quality Check přímo od výrobce?

  • Výrobce systému ověří stav a kvalitu nasazení řešení Flowmon ve vaší infrastruktuře.

  • Získáte jistotu dobře nakonfigurovaného a vyladěného systému.

  • Budete mít možnost se na cokoliv zeptat a zlepšit své dovednosti v oblasti obsluhy řešení Flowmon.

  • Služba je příležitostí k diskusi o vašich požadavcích na řešení Flowmon.

Služba Vendor Status & Quality Check se týká produktů rodiny Flowmon a instalací o maximálně šesti Flowmon zařízeních a čtyřech modulech.

 

Zákazníci řešení Flowmon

Související témata

Detekce anomálií & Analýza chování sítě

Detekujte provozní a bezpečnostní incidenty. Zastavte kybernetické hrozby obcházející ochranu per...

Automatická detekce a odražení DDoS útoků

Minimalizujte finanční a provozní dopady DDoS útoků. Automatická detekce, adaptivní reakce a miti...

Moderní řízení výkonnosti aplikací

Monitorování aplikací přináší vyšší spokojenost zákazníků a lepší produktivitu zaměstnanců.