Flowmon

Flowmon Monitoring Center

Porozumění tomu, co se děje ve vaší síti, je klíčem k zajištění hladkého a bezpečného chodu každé moderní organizace.

Flowmon Monitoring Center (FMC) přesně takové porozumění síťovému provozu poskytuje. Administrátoři a bezpečnostní experti se tak mohou pohodlně vypořádat s každodenními úkoly a přispívat k prosperitě firmy či organizace.

Funkce Monitoring Center

BYOD monitoring

Upozornění na nepovolené verze operačních systémů, výrobce hardwaru, data o využívání infrastruktury  zařízeními připojených do vaší sítě a další informace pomáhají dodržet soulad s dodržováním BYOD předpisů.

Monitorování NetFlow/IPFIX
Transformujte vaše síťové operace díky obohaceným datovým tokům. Datové toky (NetFlow/IPFIX) obohacené o informace z vybraných packetů, výkonnostní statistiky a aplikační data poskytují podobnou úroveň detailu, jako zachytávání packetů v plném rozsahu. Přitom vyžadují zlomek výpočetního výkonu a úložní kapacity.
Sledování zpoždění sítě a serverů

Transparentní monitorovací technologie umožňuje identifikovat úzká hrdla výkonnosti napříč infrastrukturou. Informace o zpoždění sítě, serverů, retransmise nebo jitter jsou k dispozici ve formě srozumitelných metrik.

Více informací
Síťový monitoring v reálném čase

Analýza metadat síťového provozu (ve formátech NetFlow/IPFIX) umožňuje řešit odstávky, dlouhé odezvy a další výkonnostní problémy pomocí. Informace jsou sbírány přímo z monitorované infrastruktury, ať už fyzické, virtuální nebo cloudové.

Více informací
Analýza šifrovaného provozu
Zajistěte dodržování bezpečnostních politik ve vaší organizaci. S viditelností do šifrovaného provozu odhalíte bezpečnostní rizika, a to bez dešifrování obsahu komunikace a narušení soukromí uživatelů.
Úplná viditelnost do sítě

Součástí DDoS Defender jsou nástroje pro monitoring a diagnostiku výkonnosti sítě. To umožňuje sledovat problémy s odezvou, analyzovat strukturu provozu pro kapacitní plánování, získávat podklady pro síťové inženýrství a řízení kvality služeb (QoS).

Pokročilý reporting a systém upozornění

Pomocí pokročilých filtrů definujete vlastní pravidla na základě položek, jako je IP, port, hostname, OS, protokol, ASN a mnoha další, a tím minimalizujete množství nerelevantních alertů. Plná kontrola nad spouštecím mechanismem a automatické akce (SNMP, syslog, email, skriptování.

Monitoring výkonnosti SaaS

Metriky jako Server Response Time, Network Response Time, Jitter a další umožňují nejen identifikaci problému s odezvou SaaS aplikací, ale i nalezení jejich příčiny. Nedochází přitom k instalaci agentů nebo spouštění testovacích skriptů.

Dashboardy na míru

Informace o struktuře síťového provozu, uživatelích a službách vytěžujících kapacitu sítě nebo o zpoždění jsou prezentovány srozumitelně ve formě tabulek, grafů a statistik. K dispozici jsou předdefinované dahsboardy, možnost vytvořit si svoje vlastní i sdílené.

Více informací
Obohacené datové toky

Flowmon analyzuje pakety a extrahuje z nich relevantní informace. Pracuje s vrstvami L2, L3-L4 a L7, včetně šifrovaného provozu. Tyto informace prezentuje ve formě IPFIX záznamů, tedy NetFlow statistik rozšířených o další data. Díky této technologii obohacených datových toků jsou informace pro rychlý troubleshooting i forenzní analýzu vždy k dispozici.

Více informací

Nástroj pro plné pochopení síťového provozu

FMC je profesionální nástroj pro efektivní analýzu IPFIX/NetFlow statistik. Díky srozumitelným tabulkám a grafům, systému upozornění, filtrování a dalším funkcím máte po ruce vždy přesné informace o dění ve vaší síti. FMC navíc dovoluje drop-down až na jednotlivé komunikace, incidenty a anomálie, čímž výrazně zjednodušuje řešení problémů a optimalizaci výkonu sítě. A to jakékoliv sítě, protože je optimalizován pro zpracování a vizualizaci i velkých objemů dat.

  • Transparentní síť - vizualizace všeho, co prochází vaší sítí, ať už se jedná o on-premise, softwarově definovanou nebo cloudovou infrastrukturu. V reálném čase.

  • Redukce MTTR - umožněte vašim síťovým a bezpečnostním administrátorům zrychlit troubleshooting a vyřizování ticketů.

  • “Tvrdá” data pro evidenci - získejte jeden zdroj pravdy pro všechna vaše IT oddělení, díky kterému budete rozhodovat se všemi potřebnými informacemi vždy po ruce.

  • Optimalizace - Využijte přesných dat pro drill-down analýzu a snadno se vypořádáte s úzkými hrdly výkonnosti sítě.

  • Kustomizace - Exportujte data z FMC do nástroje dle svých preferencí. Konfigurujte widgety. Mějte srozumitelná data bez zbytečností.

Zákazníci řešení Flowmon

Související témata

Flowmon sonda

Flowmon sondy vždy poskytují přesný a detailní monitoring síťového provozu i pro 100 G sítě.

Flowmon kolektor

Získejte absolutní kontrolu nad děním ve vaší sítí s výkonným NetFlow/IPFIX kolektorem.

Flowmon APM

Moderní řešení pro monitorování a řízení výkonnosti aplikací z pohledu jejich uživatelů.